Rss

01:47 ICT Thứ hai, 27/05/2024

Danh mục

Trang nhất » Rss

Rss
Sản phẩm
Kính hiển vi
Kính hiển vi
Kính hiển vi LDA 117
Kính hiển vi LDA 377
Kính hiển vi Sunny
Kính hiển vi AMSCOPE
Kính hiển vi 3 mắt
Kính hiển vi ba mắt
Kính hiển vi TGR350PC
Kính hiển vi FZ200HD3
Kính hiển vi FZ300PC3
Kính hiển vi FZ500PC3
Kính hiển vi LRS200HD2
Kính hiển vi LRS500PC2
Kính hiển vi TG130XGA3
Kính hiển vi ba mắt YM0745-T3L
Kính hiển vi YM0745-L
Kính hiển vi NSZ-405
Kính hiển vi SZM7045
Kính hiển vi SZM
Kính hiển vi điện từ Dino-lite
Kính hiển vi TGR350PC
Kính hiển vi HTG300PC2
Kính hiển vi SH140CCD-2R
Kính hiển vi USH140CCD-H1
Kính hiển vi Z500PC2
Kính hiển vi TG140CCD
Kính hiển vi TG500PC2
Kính hiển vi TG300PC2
Kính hiển vi TG200HD2
Kính hiển vi TG200HD2-MePRO
Kính hiển vi TGY200HD
Kính hiển vi LRA200HD-2S
Kính hiển vi TG70TV
Kính hiển vi FZ70TV2
Kính hiển vi LRS70TV
Kính hiển vi VITINY
Kính hiển vi VITINY UM06 DIGI Microscope
Kính hiển vi VITINY UM08 DIGI Microscope
Kính hiển vi LDA 686
Kính hiển vi etscope
Kính hiển vi shodensha
kính hiển vi akeiyo
Kính hiển vi 2D
Kính hiển vi 3D
Kính hiển vi kẹp bàn
Kính hiển vi kẹp bàn LDA-338XTL
Kính hiển vi để bàn LDA-336MTL
Kính hiển vi điện tử
Kính hiển vi điện tử VM45
Kính hiển vi điện tử VM45 HD
Kính hiển vi điện tử VMN45
Kính lúp kẹp bàn
Kính lúp kẹp bàn 5x
Kính lúp kẹp bàn 10x
Kính lúp kẹp bàn 3x
Kính lúp kẹp bàn 86A
Kính lúp kẹp bàn KB1
Kính lúp kẹp bàn LT-86A
Kính lúp kẹp bàn XB-86A
kính lúp kẹp bàn OTE.633
Kính lúp để bàn
Kính lúp để bàn Quick 228L
Kính lúp để bàn Quick 228AL
Kính lúp để bàn PC-15BT
Kính lúp để bàn PC-13BT
Kính lúp kẹp bàn PC-15BUL
Kính lúp để bàn LT-86A
Kính lúp để bàn LT-86B
Kính lúp để bàn LT-86c
kính lúp để bàn OTE.632
kính lúp để bàn OTE.631
Kính hiển vi soi nổi
Kính hiển vi soi nổi LDA
Kính hiển vi soi nổi SMZ
Kính hiển vi soi nổi PS-930G
Kính hiển vi soi nổi PS-530G
Kính hiển vi soi nổi PS-820G
Kính hiển vi PS-530NG
Kính hiển vi soi nổi SZMN
Kính hiển vi soi nổi Sunny
Kính hiển vi soi nổi SZMN 651
Kính hiển vi soi nổi SZM45-B1
Kính hiển vi soi nổi SZM45-STL1
Kính hiển vi soi nổi SZM Sunny
Kính hiển vi soi nổi 3 mắt
Kính hiển vi soi nổi ba mắt
Kính hiển vi soi nổi FZ200HD3
Kính hiển vi soi nổi ba mắt YM0745-T3L
Kính hiển vi soi nổi FZ300PC3
Kính hiển vi soi nổi FZ500PC3
Kính hiển vi soi nổi LRS200HD2
Kính hiển vi soi nổi LRS500PC2
Kính hiển vi soi nổi TG130XGA3
Kính hiển vi soi nổi SZM7045
Kính hiển vi có camera
Kính hiển vi có Camera
Kính hiển vi gắn Camera
Kính hiển vi kết nối Camera
Kính hiển vi HD TG200HD2
Kính hiển vi HD TG200HD2-Me
Kính hiển vi HD TG200HD2-MePRO
Kính hiển vi HD FZ200HD3
Kính hiển vi HD LRS200HD2
Kính hiển vi TG80XGA3
Kính hiển vi LRS130XGA3
Kính hiển vi FZ130XGA4
Kính hiển vi kết nối màn hình LCD
Kính hiển vi kết nối màn hình LCD
Kính hiển vi kết nối camera TG80XGA3
Kính hiển vi kết nối camera TG130XGA3
Kính hiển vi kết nối camera TG200HD2-MePRO
Kính hiển vi kết nối camera FZ200HD3
Kính hiển vi kết nối camera LRS200HD2
Kính hiển vi kết nối camera TG200HD2
Kính hiển vi kết nối camera TG200HD2-Me
Kính hiển vi kết nối camera TGY200HD
Kính hiển vi kết nối camera FZ500PC3
Kính hiển vi kết nối camera TG500PC2
Kính hiển vi kết nối camera TG140CCD
Kính hiển vi kết nối camera TG300PC2
Kính hiển vi kết nối camera LRS500PC2
Kính hiển vi kết nối camera FZ300PC3
Kính hiển vi kết nối camera TGR350PC
Kính hiển vi kết nối máy tính
Kính hiển vi kết nối máy tính
Kính hiển vi sinh học
Kính hiển vi sinh học PB-3428
Kính hiển vi sinh học PB-3220
Kính hiển vi sinh học PB-3210
Kính hiển vi sinh học một mắt
Kính hiển vi sinh học cho học sinh
Kính hiển vi sinh học hai mắt
Kính hiển vi sinh học BM – 3A1
Kính hiển vi sinh học BM – S1
Kính hiển vi sinh học BM – C4
Kính hiển vi sinh học BM – 20A
Kính hiển vi sinh học BBN – 35A
Kính hiển vi sinh học NIKON
Kính hiển vi sinh học Olympus CX
CCD Camera kết nối kính hiển vi
CCD Camera kính hiển vi
CCD Vga camera cho kính hiển vi
CCD camera cho kính hiển vi
CCD CAMERA Keyence kết nối kính hiển vi
CCD CAMERA BASLER kết nối kính hiển vi
CCD CAMERA DALSA kết nối kính hiển vi
CCD CAMERA COGNEX kết nối Kính hiển vi
CCD CAMERA OMRON kết nối Kính hiển vi
CCD CAMERA IMAGINGSOURCE kết nối Kính hiển vi
CCD CAMERA AVT KẾT NỐI KÍNH HIỂN VI
CCD CAMERA SONY KẾT NỐI KÍNH HIỂN VI
CCD CAMERA HITACHI KẾT NỐI KÍNH HIỂN VI
Camera Kính hiển vi
Vga camera cho kính hiển vi
Xga camera cho kính hiển vi
USB Camera cho kính hiển vi
USB CAMERA Kết nối kính hiển vi
HDMI Camera cho kính hiển vi
CAMERA cho Kính hiển vi
Camera 2D độ phân giải cao
Camera 3D độ phân giải cao
Máy nội soi công nghiệp
Kính hiển vi CARTON
Kính hiển vi CARTON DSZ-44PF
Kính hiển vi CARTON DSZ-44P
Kính hiển vi CARTON NSW-20P
Kính hiển vi CARTON DSZ-44T
Kính hiển vi NIKON
Kính hiển vi NIKON SMZ745
Kính hiển vi NIKON SMZ445
Kính hiển vi NIKON SMZ660
Kính hiển vi NIKON SMZ1000
Kính hiển vi NIKON SMZ800
Kính hiển vi NIKON Eclipse LV150L
CAMERA NIKON Kính hiển vi
Vật kính hiển vi NIKON
Bóng đèn kính hiển vi NIKON
Kính hiển vi sinh học NIKON Eclipse
Kính hiển vi MEIJI
Kính hiển vi MEIJI EMZ
Kính hiển vi soi nổi OPTIKA
Kính hiển vi soi nổi SZN OPTIKA
Kính hiển vi soi nổi SZM OPTIKA
Kính hiển vi OPTIKA
Kính hiển vi Olympus
Kính hiển vi Olympus SZ
Kính hiển vi Olympus SZ51
Kính hiển vi Olympus SZ61
Kính hiển vi sinh học Olympus
Bóng đèn kính hiển vi Olympus
Kính hiển vi HUVITZ
Kính hiển vi HUVITZ HSZ-600 Series
Kính hiển vi HUVITZ HSZ-700 Series
Kính hiển vi Trusco
Kính hiển vi TRUSCO
Mắt kính cho kính hiển vi
Mắt kính hiển vi 10x
Mắt kính cho kính hiển vi 10x
Mắt kính cho kính hiển vi 20x
Vật kính cho kính hiển vi
Vật kính hiển vi 10x
Vật kính cho kính hiển vi 40x
Vật kính cho kính hiển vi 100x
Phụ tùng kính hiển vi
Mắt kính hiển vi
Đế kính hiển vi
Vật kính kính hiển vi
Bóng đèn OSRAM
Bóng đèn tròn OSRAM
Bóng đèn led OSRAM
Bóng đèn kính lúp
Bóng đèn kính lúp để bàn
Bóng đèn kính lúp kẹp bàn
Bóng đèn led cho kính lúp
bóng đèn halogen kính lúp
Bóng đèn huỳnh quang cho kính lúp
Đèn led cho kính hiển vi
Bóng đèn led cho kính hiển vi soi nổi
Đèn led kính hiển vi nikon
Bóng đèn kính hiển vi
Bóng đèn led cho kính hiển vi
Bóng đèn HALOGEN cho kính hiển vi
Bóng đèn Led kính hiển vi
Bóng đèn vòng Panasonic FCL9EX-N F
Bóng đèn led kính hiển vi HS-72
Bóng đèn led ZM-1210-2 Cho kính hiển vi
Bóng đèn led-56a kính hiển vi
Đèn OSRAM kính hiển vi
Bóng đèn AMSCOPE LED-144S
Bóng đèn AMSCOPE LED-64S
Bóng đèn AMSCOPE LED-60S
Bóng đèn AMSCOPE LED-96S
Bóng đèn AMSCOPE LED-60-YK
Bóng đèn AMSCOPE LED-64
Bóng đèn AMSCOPE LED-64A
Bóng đèn AMSCOPE LED-144W-ZK
Bóng đèn AMSCOPE LED-144B-ZK
Bóng đèn AMSCOPE LED-78
Bóng đèn AMSCOPE LED-11CR
Bóng đèn AMSCOPE LED-11C
Bóng đèn AMSCOPE LED-64-ZK
Bóng đèn AMSCOPE HL250-BY
Bóng đèn AMSCOPE HL250-B
Bóng đèn cho kính hiển vi Nikon
bóng đèn led kính hiển vi nikon
Bóng đèn huynh quang kính hiển vi nikon
Bóng đèn huỳnh quang cho kính hiển vi
Bóng đèn olympus cho kính hiển vi
Bóng đèn philip cho kính hiển vi
Bóng đèn FUJI cho kính hiển vi
Bóng đèn KLS cho kính hiển vi
Bóng đèn ZEISS cho kính hiển vi
Bóng đèn USHIO cho kính hiển vi
Bóng đèn 8w cho kính hiển vi
Bóng đèn 35w,100w cho kính hiển vi
Kính hiển vi Optech
Kính hiển vi Optech OTE.623B
Kính hiển vi Optech OTE.623
Kính lúp
Kính lúp để bàn BM-15BT
Kính lúp để bàn BM-18BT
Kính lúp kẹp bàn BL-15BT
Kính lúp kẹp bàn BL-18BT
Kính lúp Quick 228L
Kính lúp 228AL
Kính lúp 3X
Kính lúp 5x
Kính lúp 10x
Kính lúp LT-86C
Kính lúp LT-86B
Kính lúp LT-86A
Kính lúp 86C
Kính lúp KB1
Kính lúp ĐB-CB
kính lúp OTE.632
kính lúp OTE.631
kính lúp OTE.633
Kính lúp cầm tay
Kính hiển vi kỹ thuật số
Kính hiển vi kỹ thuật số Dino-Lite
Kính hiển vi Dino-Lite
Kính lúp Quick
Kính lúp quick 228AL
Kính lúp Quick 228L
Kính lúp quick 228BL
Thiết bị phòng sạch
Bàn ghế chống tĩnh điện
Khay nhựa chống tính điện
RACK PCB
Bịt tai chống ồn
Máy đếm linh kiện
Máy cắt chân linh kiện
Nhíp kẹp
Nhíp kẹp VETUS ST Series
Nhíp kẹp VETUS SA Series
Nhíp kẹp VETUS ESD Series
Nhíp kẹp Vetus Snynthetic Fiber
Nhíp kẹp Vetus đặc biệt
Nhíp kẹp HOZAN
Máy thổi ionizing Air Blower
Máy thổi ion HAKKO
Máy thổi ion SEMIC
Máy thổi ionizing Air Blower Model: SL-001
Máy thổi Ionizing Air Blower Model: SL-002
Máy thổi Ionizing Air Blower Model: SL-003
Máy thổi Ionizing Air Blower Model: SL-1104
Máy thổi Ionizing Air Blower Model: SL-1205
Máy thổi Ionizing Air Blower Model: SL-010
Máy thổi Ionizing Air Blower Model: SL-020
Máy thổi Ionizing Air Blower Model: SL-028
Máy thổi ionizing Air Blower Model: FC-002B
Máy thổi ionizing Air Blower Model: FC-001
Vòng đeo chống tĩnh điện
Vòng đeo chống tĩnh điện LEKO
Vòng đeo chống tĩnh điện SEMIC
Vòng đeo tay chống tĩnh điện
Vòng đeo chân chống tĩnh điện
Quạt hút khói thiếc hàn
Quạt hút khói thiếc hàn HAKKO
Quạt hút khói thiếc hàn Semic
Quạt hút khói thiếc hàn HAKKO 493
Quạt hút khói thiếc hàn HAKKO FA-400
Khay đựng linh kiện chống tĩnh điện
Khay đựng linh kiện chống tĩnh điện đúc sẵn
Khay đựng linh kiện chống tĩnh điện theo thiết kế
Súng khí
Súng khí ESCO
Súng khí HOZAN
Súng khí SMC
Súng khí TPC
Súng Khí FESTO
Kìm
Kìm HOZAN
Kìm ESCO
Thiếc hàn dây solder wire
Thiếc hàn dây không chì Solder wire
Thiếc hàn Nhôm
KÍNH HIỂN VI SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI
Kính hiển vi cho sửa chữa điện thoại
Kính hiển vi dùng cho sửa chữa điện thoại
Kính hiển vi sửa chữa điện thoại có kết nối màn hình kiểm tra
Kính hiển vi sinh học dành cho học sinh
Kính hiển vi sinh học dành cho học sinh
MITUTOYO
Thước cặp MITUTOYO
Thước panme Mitutoyo
Đồng hồ đo MITUTOYO
Thước đo độ cao MITUTOYO
Thước đo độ sâu MITUTOYO
Kính hiển vi PEAK
Kính hiển vi PEAK 1983-10x
Kính hiển vi PEAK 1975-7x
Kính hiển vi PEAK 2016-15x
Kính hiển vi PEAK1961-10X
Kính hiển vi PEAK 2055-20X
Kính hiển vi PEAK 2037-30x
Kính hiển vi PEAK 2001
ống kính cho CCD Camera
ống kính cho CCD Camera kính hiển vi
ống len c mount zoom len camera
ống len c mount zoom len camera
c mount zoom len camera
ống len cho camera
Van điện từ
Van điện từ NORGREN
Van điện từ CKD
Van điện từ Parker
Van điện từ KOGANEI
Tuyển dụng
Báo giá
Catolog
Tin tức
Tìm hiểu Kính hiển vi
 

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền bắc
   Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell Phone : 0986.507.191
   Mr.Thảo,Mr.Việt
   Email : semicvn@gmail.com
   Office  phone : 02462937074
My status


Khu vực miền trung
   Mr.Duẩn
   Email : Duan@semic.com.vn
   Email : Semicduan@gmail.com
   Cell Phone : 0988.956.710
My status


Khu vực miền nam
   Kinh Doanh :
​   Mr.Kiên
   Email : Semickien@gmail.com
   Tell phone : 0869012654
    Mr.Phương
   Email : Phuongho@semic.com.vn
   Cell phone : 0986.507.191
   Kỹ Thuật :
   Mr.Hòa
   Email : Semichoa@gmail.com
  
My status


Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Kỹ Thuật
Mr.Phương
Cell :0986507191

Phòng Dự Án
Mr.Cường
Cell : 0979267973

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 17

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11165

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3131848